مقالات سلامت

  1. صفحه اصلی
  2. مقالات سلامت
  3. برگه 3

علائم سرطان پستان

علائم سرطان پستان در نوشته پیشین با سرطان پستان آشنا شدیم. در این مقاله با علائم سرطان پستان و عوامل خطرزای آن آشنا می شویم.…
مشاهده …

سرطان کلیه چیست؟

سرطان کلیه چیست؟ در نوشته های قبلی گفتیم که اگر هنگام تکثیر سلول های هر بافت یک یا تعدادی سلول غیرطبیعی تولید شود که به…
مشاهده …

سرطان خون یا لوسمی چیست؟

سرطان خون یا لوسمی چیست؟ در مغز استخوان سلول‌های گوناگونی وجود دارند که هر کدام از آنها یکی از انواع گلبول های خون یا پلاکت…
مشاهده …

سرطان چیست؟

سرطان چیست؟ سلول های بدن ما پیر می شوند و می میرند اما سلول های دیگر تکثیر پیدا می کنند و سلول های تازه جای…
مشاهده …

سرطان پستان چیست؟

سرطان پستان چیست؟ گفتیم که سرطان یعنی تکثیر بی رویه سلول های غیرطبیعی. در سرطان پستان هم هنگام تکثیر سلول های طبیعی مشکلی شاید در…
مشاهده …
فهرست