سرطان چیست؟
سلول های بدن ما پیر می شوند و می میرند اما سلول های دیگر تکثیر پیدا می کنند و سلول های تازه جای قدیمی ها را می گیرند. اگر در هنگام تکثیر سلول ها یک مشکل پیش بیاید، ممکن است یک سلول غیرطبیعی ایجاد گردد. اگر این سلول غیرطبیعی به صورت غیرقابل کنترل تکثیر شود، به آن سرطان گفته می شود. پس سرطان، تکثیر خارج از کنترلِ سلول های غیرطبیعی در بدن است.
سلول های سرطان به صورت بدون کنترل تکثیر می یابند و توده سرطانی یا تومور سرطانی درست می کنند. سلول های سرطانی می توانند از محل اصلی خود مهاجرت کنند و در جاهای دیگر بدن هم باعث ایجاد توده سرطانی شوند.
اکنون وقت آن رسیده که در زیر به برخی از پرسش های بسیار رایج درباره سرطان پاسخ دهیم.
چند نوع سرطان وجود دارد؟
بر اساس این که کدام نوع سلول از کدام بافت بدن سرطانی می شود، بیش از 200 نوع سرطان وجود دارد.
تومور سرطانی چیست؟
گفتیم که یک تغییر در ژن ها در هنگام تکثیر سلولی باعث ایجاد یک یا تعدادی سلول غیرطبیعی می شود. این سلول ها تکثیر پیدا می کنند و بزرگ می شوند و کم کم به یک توده سرطانی تبدیل می شوند که به آن تومور سرطانی هم گفته می شود.
چگونه سرطان پخش می شود؟
سرطان اولیه در همان بافتی ایجاد می شود که نخستین سلول سرطانی در آنجا پدید آمده است. در برخی از انواع سرطان، سلول های سرطانی می توانند به سایر بافت های بدن گسترش پیدا کنند و در جاهای دیگر بدن باعث ایجاد سرطان ثانویه یا تومور سرطانی ثانویه شوند. مثلا یک بیمار را در نظر بگیرید که سرطان ریه داشته یعنی سرطان اولیه از ریه آغاز شده است. حالا دچار سردرد شده است و در ام آر آی تومور سرطانی در مغز هم دیده شده است. تومور مغز یک تومور ثانویه است و سلول های سرطانی از ریه وارد خون شده، به مغز رسیده اند و در آنجا یک توده سرطانی ثانویه درست کرده اند.
چگونه توده سرطانی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد؟
سرطان می تواند همه بدن را تحت تاثیر قرار دهد از جمله گردش خون و دستگاه غدد درون ریز بدن و هورمون ها. بدین ترتیب بدن ممکن است بشدت تحت تاثیر سرطان قرار گیرد و ناهنجاری هایی را از خود نشان دهد.
آیا سرطان یک مشکل ژنتیکی است؟
در طول زندگی همه ما تغییرات غیرطبیعی در ژن ها رخ می دهد که دستگاه ایمنی بدن سلول های ناهنجار را از بین می برد. اگر دستگاه ایمنی بدن نتواند سلول های دچار شده به ناهنجاری های ژنتیکی را از بین ببرد ممکن است این سلول ها بیش از حد تکثیر پیدا کنند و سرطان رخ دهد.
گاهی سرطان در موارد نادر به دلیل به ارث رسیدن ژن های عامل سرطان ایجاد می شود.

سرطان چیست؟

مقالات سلامت
فهرست