درباره رادوتم140 :

 

محصول رادوتم در سه دوز  140  در بازار دارویی ایران موجود است. هر قوطی از این محصول حاوی 5 عدد کپسول تموزولامید است. این محصول با تجویز پزشک و حتما باید با معده خالی مصرف گردد. کیفیت بالای این محصول در درمان های همراه با رادیوتراپی نشان از نتایج بسایر تاثیرگذاری در روند درمان بیماران بوده است.
فهرست