ما در دنیایی کار می کنیم که پزشکان و بیماران از شرکت های دارویی، خدماتی بیشتر از فروش دارو طلب می کنند. دیگر برای پزشکان و داروسازان قابل قبول نیست که فقط یک شرکت، فروشنده کالا باشد بلکه انتظار دارند با خدمات علمی و مدیکال همواره در کنار پزشک، داروخانه و حتی بیمار باشد. 

این در حالی است که به کار گرفتن نیروی بادانش بالا در زمینه پزشکی و داروسازی بسیار پر هزینه است و به پیش نیازهای متفاوتی نسبت به سایر نیروها نیاز دارد. تیم مدیکال نیاز دارد که بتواند در کمترین زمان به منابع معتبر علمی دست پیدا کند، و بتواند آنها را برای تهیه ابزار قابل فهم به کار ببندد یا به پزشکی که پرسشی علمی مطرح کرده، ارائه دهد. 

زیمکو با فراهم آوردن همه امکانات لازم از جمله تیم علمی-پزشکی کارآمد توانسته است، نیاز امروز شرکت های دارویی  را مرتفع سازد و به عنوان یک مشاور پزشکی و علمی هم در کنار شرکت ها باشد هم به مشتریان شرکت ها پاسخگو باشد. 

اگر شرکت شما هم به هر دلیل به خدمات علمی و پزشکی زیمکو نیاز دارد، خوب است هم اکنون با ما تماس بگیرید و از ما اطلاعات بیشتری در این زمینه بگیرید. 

خدمات علمی و مدیکال

خدمات علمی و مدیکال
خدمات
فهرست