درباره رادوتم100:

 

محصول رادوتم در سه دوز 100، 140، و 250 در بازار دارویی ایران موجود است. هر قوطی از این محصول حاوی 5 عدد کپسول تموزولامید است. این محصول با تجویز پزشک و حتما باید با معده خالی مصرف گردد. کیفیت بالای این محصول در درمان های همراه با رادیوتراپی نشان از نتایج بسایر تاثیرگذاری در روند درمان بیماران بوده است.
فهرست