درباره اورولیموس 5 :

محصول اورلیموس در دو دوز 5 و 10 میلی­گرم در بازار دارویی ایران موجود است. هر جعبه از این محصول حاوی 28 عدد قرص اورلیموس است. تجویز و مصرف این دارو حتما  توسط پزشک انجام میگیرد. استفاده از دهانشویه­های غیر الکلی در طول مصرف این قرص توصیه میگردد.
فهرست