سه شنبه, ۲۵ فوریه ۲۰۲۰
سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

banner10

چهار لنز نوآوری

news1

آیا تا به حال فکر کرده اید که ایده های بزرگ و موفق از کجا نشات می گیرند؟

در این مقاله به چهار لنز نوآوری نگاهی کوتاه خواهیم داشت و مفاهیم کوتاهی را در هر مورد به مختصر بررسی خواهیم کرد.

1- به چالش کشیدن سنت ها :

شاید اولین چیزی که در زمان توجه به انسان های نوآور عصر رنسانس به ذهن خطور

می کند. روحیه ناسازگار و متضاد (عدم همرنگ شدن با جماعت) آنهاست.

این عصر زمانی بود که در آن مردم سوال های تردید آمیز را مطرح می نموند و باورهای عمیق و تثبیت شده را به شدت به چالش می کشید.

در واقع زیر سوال بردن باورها و مفروضات قدیمی و منسوخ شده و کشف پاسخ های جدید و غیر متعارف بهترین روش برای به چالش کشیدن سنت ها می باشد.

2- مهار روندها :

پتراک، شاعر و انیدشمند عصر رنسانس، قرون وسطی را دوره تاریکی و تیرگی شدید به تصویر کشیده، عصری با عقب افتادگی اقتصادی و فرهنگی ماصدف با رنسانس و زمان طوفان های گسترده و گیج کننده در طی ظهور بهتر توصیف نموده است.

تشخصی پتانسیل های آتی پیشرفت های در حال ظهور و استفاده از این روندها برای بازکردن پنجره هایی به روی فرصت های جدید یکی از موارد سودمند در مهار روندها به شمار می رود.

3- اهرم سازی منابع :

سومین الگوی فکری که در بررسی دستگاه فکری عنصر رنسانس مورد توجه قرار دارد توانایی افراد نوآور به خاطر در نظر گرفتن خود و جهان پیرامون به عنوان مجموعه ای از مهارت ها و دارایی هایی است که قابل ترکیب بندی مجدد و تعمیم به فرصت های جدید می باشد.

درک ظرفیت نامحدود و بی کران برای به کارگیری مجدد مهارت و دارایی ها به روش ها و ترکیبات نو در زمینه های جدید در اهرم سازی منابع قابل بررسی است.

4- درک نیازها :

چهارمین الگوی تفکر که خصوصیت بارز افراد نوآور عصر رنسانس بوده، کنجکاوی سیری ناپذیر آنها برای جهان پیرامون و همچنین باور رسوخ ناپذیرشان در مورد توانایی ذاتی شان در تبدیل این دنیا به مکانی بهتر برای زندگی است.

در واقع توجه به مسائل و مشکلاتی که دیگران به آنها توجهی ندارند و همچنین تجربه راه حال های جدید راه برای حل مشکلات از لازمه ی درک نیازها می باشد.

Please publish modules in offcanvas position.