دکتر پیرصالحی و ریاست سازمان غذا و دارو

چاپ

12


دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، طی حکمی دکتر مهدی پیرصالحی مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش را به‌عنوان ریاست جدید سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

پیشتر دکتر غلامرضا اصغری عهده‌دار این سمت بود.

گفتنی است دکتر پیرصالحی قبل از مدیرعاملی کارخانجات داروپخش نیز مدیریت اداره کل دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو را بر عهده داشت.

نکاتی مهم از حکم دکتر نمکی:
۱-در تهیه داروهای اساسی لحظه‌ای درنگ نکنید.
۲-صنعت داروی داخل را که متاسفانه لگدمال واردات بی رویه شده است، به نحو مقتضی احیا کنید.
۳-مبارزه با هرگونه فساد درون سازمانی و برون سازمانی را سامان دهید.
۴-به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه داروهای نوترکیب بروید.