banner06

حمایت شرکتهای دارویی از پزشکان

news3

دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه ای به معاون درمان و معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه نحوه معرفی و ارائه اطلاعات علمی دارو که در آن چگونگی حمایت شرکت های دارویی از همایش های علمی و تقبل هزینه های سفرهای داخلی و خارجی شاغلین حرف پزشکی را تشریح کرد.

دکتر غلامرضا اصغری معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، در نامه ای به معاون درمان و معاون آموزشی وزارت بهداشت، آیین نامه نحوه معرفی و ارائه اطلاعات علمی دارو که در آن چگونگی حمایت شرکت های دارویی از همایش های علمی و تقبل هزینه های سفرهای داخلی و خارجی شاغلین حرف پزشکی را تشریح کرد.

به گزارش ایفدانا رئیس سازمان غذا و دارو، به جزئیات این آیین نامه اشاره کرد و گفت: این آئین نامه در اجرای ضوابط تبصره 5 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی به منظور شفاف سازی و آمادگی کنترل و نظارت بر فعالیت های معرفی داروها تدوین و ابلاغ شده است.

وی افزود: براساس ماده 2 این آئین نامه هرگونه فعالیت در زمینه معرفی داروها باید با هدف افزایش آگاهی جامعه پزشکی و بیماران، ارتقاء سطح سلامت جامعه و ارائه اطلاعات مستند علمی و آموزشی و نیز حمایت از آموزش و پژوهش در زمینه پزشکی در راستای منافع اعلام منافع کشور و بیماران صورت پذیرد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بر این اساس، معرفی داروها به هیچ عنوان نباید با معیارهای منطقی، اخلاقی تجویز دارو در تضاد بوده و یا موجب سلب استقلال رأی و نظر پزشک شود. پرداخت و یا پیشنهاد هر گونه کمک مالی و یا غیر مالی، قراردادهای حمایتی مشاوره ای و یا مانند آنها در قبال تجویز، توصیه، خرید و مصرف فرآورده های دارویی ممنوع است.

اصغری افزود: در معرفی دارو نباید پنهان کاری اطلاعات انجام شود و باید همراه با مستندات علمی مبتنی بر شواهد باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: یافته های منتج از ارزیابی های بالینی، تحقیقات و مطالعات بالینی پس از ورود دارو به بازار و دریافت مجوزهای قانونی باید به طور کامل و شفاف در معرفی دارویی با ذکر منابع علمی ذکر شود و از بیان موارد غیر واقعی و گمراه کننده پرهیز شود.

وی افزود: معرفی و بازاریابی داروها صرفاً منحصر به داروهای موجود در فهرست داروهای ایران است. هر نوع معرفی داروهای خارج از این فهرست از جمله داروهایی که به صورت تک نسخه ای و یا فوریتی حتی با مجوز قبلی سازمان غذا و دارو وارد کشور می شوند، به هر شکل و عنوان ممنوع است.
هر گونه معرفی و بازاریابی داروهای مخدر نیز ممنوع است.

اصغری افزود: موسسات دارویی مسئول تمامی پیامدهای احتمالی ناشی از معرفی داروهای خود هستند و مدیران ارشد و مسئولین فنی موسسات دارویی موظفند جهت رعایت مفاد این آئین نامه و نظارت بر حسن انجام آن، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

وی گفت: همچنین موسسات دارویی صرفاً مجاز به معرفی و ارائه اطلاعات در مورد داروهای خود هستند و ارائه اطلاعات علیه داروهای سایر موسسات از طرف آنها ممنوع است.

رئیس سازمان غذا و دارو، موضوع هدایا از سوی شرکت های دارویی به جامعه پزشکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: هدایای تبلیغاتی که از طرف موسسات دارویی به شاغلین حرف پزشکی اهدا می شود، باید فاقد ارزش مادی باشد. ضمن اینکه موسسات دارویی موظفند مستندات مربوط به این هدایا را حداقل به مدت 5 سال نگهداری کنند که در صورت درخواست، قابل ارائه به مراجع ذی ربط باشد.

وی ادامه داد: موسسات دارویی می توانند با رعایت نکاتی در جهت ارتقاء دانش پزشکی به برگزار کنندگان همایش ها و سمینارهای علمی مرتبط، کمک های مالی و علمی نماید. بطوریکه کمک های نقدی می بایست مستقیما به حساب رسمی انجمن ها، موسسات علمی و یا دانشگاه های علوم پزشکی برگزار کننده این همایش ها، واریز شود.

اصغری گفت: فعالیت های تبلیغاتی از قبیل ارائه هدایا و بروشور طی برگزاری همایش، مطابق با دیگر بندهای این آئین نامه بلامانع است.

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: براساس ماده 8 این آئین نامه، در صورت احراز تخلفات موسسات دارویی و یا شاغلین حرف پزشکی از مفاد این آئین نامه، موارد در مورد موسسات دارویی به محاکم عمومی ذیربط و در مورد شاغلین گروه پزشکی به سازمان نظام پزشکی و یا سایر مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی ارجاع خواهد شد.