گـروه مشـاورین بازاریابـی زیمکـو

گروه مشاورين بازاريابي زيمكو (Ximco) با تجارب بيست ساله و با در اختيار داشتن تيم توانمند و نيروهای مجرب و متخصص در زمينه بازاريابی، با استراتژی كمك و همفكری به شركت ها و همكاران حوزه سلامت و نحوه بازاريابی محصولات و توليدات داخلی و خارجي ، به گونه اي كه منافع كوتاه و دراز مدت مشتريان را حفظ نمايد با ابتكار جديد وارد اين حوزه گرديده است، و با ارايه برنامه هاي عملياتی و اجرايی مقرون بصرفه و استفاده از تمام ظرفيت ها و تجارب گذشته و حال در جهت ارتقاي سطح فروش و معرفي ايده آل كالا و محصول به جامعه پزشكي و صنعت دارو تعامل دو سويه ای برقرار نمايد.

خدمات ما

مشـاوره و نیاز سنجـی

گروه مشاورين بازاريابی زيمكو مبتكر روش های جديد بازاريابی با تكيه بر " خلاقيت ، تخصص و نوآوری "

خدمـات بازاریابـی 30 نوع

تمركز ما به 30 نوع خدمات بازاريابی است از جمله : بازاريابی هدفمند بازاريابی چابك، بازاريابی تحليلی بازاريابی محتوا،بازاريابی اثربخش و بازاريابی ديجيتال

خدمات فروش

- برنامه ریزی و تدوین استراتژی های فروش
- تدوین طرح کسب و کار

تبلیغـات هدفمنـد

برگزاری همایش و رویداد های مبتنی بر فروش ساماندهی و طراحی ابزارهای تبلیغات

خدمات ما

همکاران ما

تماس با ما
www.XIMCO.iR